maj.15

Kan e-cigaretter hjälpa vid rökstopp?

För att börja med ett krasst konstaterande så är ett rökstopp ett av de svåraste projekt en person kan ta sig för. Nikotin skapar ett oerhört starkt beroende som kan vara mycket svårt att bryta, och många rökare försöker sluta gång på gång bara för att trilla dit igen och ta upp sina gamla vanor. Det är därför ganska självklart att många som vill sluta röka letar efter en metod som faktiskt fungerar.

Sedan e-cigaretterna dök upp på marknaden har det funnits historier om människor som lyckats sluta röka, eller dragit ner rejält på sin tobakskonsumtion, tack vare sina e-cigaretter. Samtidigt har läkarvetenskapen hävdat att så inte är fallet, utan att e-cigaretterna istället skulle motarbeta försöken att sluta röka då de underhåller rökbeteendet istället för att hjälpa till att bryta det. Men nu har forskningen visat att denna föreställning kan vara felaktig.

Brittisk studie om ecigg

En brittisk studie, som publicerades i slutet av 2016, omkullkastar de tidigare teorierna om e-cigaretter. Studien genomfördes på 170 000 britter, alla över 16 år gamla. Samtliga av studiens deltagare var, eller hade varit, rökare. Studien genomfördes med hjälp av frågeformulär som skickades ut till hushållen en gång i kvartalet, mellan år 2006 och 2015. Fynden från denna studie visar att, tvärt emot vad man hittills trott, så har e-cigaretter faktiskt tyckts underlätta vid ett rökstopp.

Forskarna såg nämligen att, för varje procent som deltagarna ökade sin användning av e-cigaretter så ökade också det antal som faktiskt lyckades sluta med 0,1 % när de jämfördes med den grupp som inte använde några e-cigaretter. Man jämförde även e-cigaretter med nikotinersättning som skrivits ut på recept, men i detta fall verkade nikotinersättning vara en effektivare metod. Än så länge finns det tyvärr inte några bra studier där forskare jämfört de elektroniska cigaretterna med andra populära metoder som används vid rökstopp, som exempelvis beteendeterapi eller liknande.

Trots de positiva resultaten konstaterar studiens forskare dock att det fortfarande behövs mer undersökningar om hur e-cigaretter påverkar hälsan, och anser då att denna studie även bör omfatta personer som aldrig tidigare rökt för att få säkrast möjliga resultat. Men trots alla osäkerheter, och trots att forskarna anser att fler studier på området behövs för att verkligen fastslå att e-cigaretter kan hjälpa, så tycks kritiken som hittills framförts helt sakna grund.

E-cigaretter hjälper människor att sluta röka. Det finns förvisso inga långtidsstudier på effekterna av så kallad vejping, men WHO har gått ut och förklarat att vejping är 95 % säkrare än att använda sig av traditionella cigaretter, åtminstone på kort sikt.

Du kanske också gillar

Leave Comments