maj.15

Hur nyttig är en e-cigarrett?

Elektroniska cigaretter blir alltmer populära av flera anledningar. Dels så har rökförbud i stora delar av Europa gjort det krångligare för vanliga rökare, och i ett försök att sluta röka har e-cigaretten blivit ett alternativ.

E-cigarretter är också i princip luktfria och röken fungerar mer som vattenånga. Tekniken för e-cigarretter utvecklas hela tiden då cigaretten ju egentligen är en apparat som drivs med batteri, där man kan välja på olika smaker i vätskan för en känsla av en mer personlig upplevelse. Produkten som endast har cirka 10 år på nacken används idag av mer än 3 miljoner britter.

Ecigg är hälsosammare enligt studier

I takt med e-cigarettens popularitet har också en debatt uppstått om produktens säkerhet och hälsoriskerna har börjat undersökas. Vad är egentligen skillnaden mellan en e-cigarett och en vanlig cigarett? Någon egentlig studie hade inte gjorts förrän brittiska och amerikanska forskare genom Cancer Research UK utförde en studie i London 2014 på i huvudsak män. De 181 testpersonerna var en blandning av människor som rökt vanliga cigarretter, e-cigaretter och testat nikotinplåster för att sluta röka.

I studien, som uppmärksammats av Dagens Medicin, fick deltagarna lämna både urin och salivprov för att se om det fanns spår av cancerframkallande ämnen. Målet för studien var att försöka koppla ihop ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar med rökning, och metoden man använde var att analysera nedbrytningen av de kemiska substanserna nitrosaminer.

Mindre cancerframkallande ämnen i e-cigarretter

Resultatet av studien som utfördes under en sexmånaders period blev att de farliga ämnena minskade drastiskt för de testpersoner som använde e-cigaretter. Då man hade använt e-cigarretter med nikotin var nikotinintaget samma för alla tre rökmetoderna, och forskarna menar att man kan jämföra e-cigarretter med nikotinplåster.

Den stora boven blev alltså den vanliga cigaretten som innehåller tobak. Den elektroniska cigaretten som endast består av vätska med nikotin går alltså inte att jämföra med de kemiska substanserna i cigarettröken, då det är tobaken som kan framkalla cancer men det är nikotinet som framkallar beroende. Därför ansåg forskarna att studierna nu borde inrikta sig på skillnaderna mellan e-cigaretter och nikotinplåster, som alltså är mer jämförbara ur ett hälsoperspektiv.

Detta är givetvis positiva nyheter för de personer som upptäckt e-cigarretten som ett substitut för tobak i ett försök att sluta röka, då debatten nu har mer vetenskapliga belägg. Studien som publicerats i tidskriften Annals of Medicine kommer sannolikt bara vara början på forskning inom området. I dagsläget finns heller inga restriktioner för e-cigaretter i Sverige än.

Du kanske också gillar

Leave Comments